VỀ CHÚNG TÔI

theo đuổi chất lượng tốt nhất

Dongguan Baoteng Machinery Co, Ltd đã phát triển thành một trong những nhà sản xuất máy móc thiết bị hàng đầu chuyên về các hệ thống bôi trơn tập trung. Được thành lập vào tháng năm 2006. Các công ty tuân thủ với cách tiếp cận chiến lược toàn vẹn là nền tảng và chất lượng thắng tương lai' Nó tạo ra một loạt các sản phẩm thiết bị chất lượng và ổn định bôi trơn, bao gồm cả kháng, thể tích, phép lưu hành, chủng loại, khô tiến bộ và dầu mỏng phun các sản phẩm bôi trơn.

  • company
  • company factory
  • company factory

CÁC SẢN PHẨM

Trong một nỗ lực nhằm tạo ra sản phẩm để hướng dẫn các xu hướng ngành công nghiệp dầu bôi trơn trong tương lai và phục vụ khách hàng khác nhau cho các giải pháp bôi trơn của họ