china 中文

гэрчилгээ

777

2016/2017 Маш сайн нийлүүлэгч

捐赠证书2

Donation Certificate (Completion of Changkang Primary School in Xiangyin County)

6

гэрээ ажиглаж, зээл үнэлэх нь Гуандун мужийн аж ахуйн нэгж

Өндөр технологийн аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ

CE гэрчилгээ

ISO 9001: 2015