Hệ thống bôi trơn mỡ tập trung tiến bộ

Mô tả hệ thống bôi trơn mỡ tập trung lũy ​​tiến

Hệ thống bôi trơn mỡ tập trung lũy ​​tiến bao gồm bộ lọc dầu, bơm bôi trơn mỡ kháng lực (hoặc bơm bôi trơn mỡ loại lũy tiến), bộ phân phối lũy tiến, khớp nối đồng, ống, v.v.

 

Tính năng hệ thống

1, Hệ thống buộc phun dầu đến từng điểm bôi trơn.

2, Dầu được cung cấp chính xác và lượng dầu đẩy ra không đổi.

không thay đổi tùy thuộc vào độ nhớt và nhiệt độ của dầu.

3, Công tắc kiểm tra chu trình có thể giám sát hệ thống bôi trơn hết dòng, hết áp suất, tắc nghẽn

và dính v.v.

4, Khi đầu ra dầu của bất kỳ nhà phân phối nào của hệ thống không hoạt động, hãy cung cấp dầu theo chu kỳ cho hệ thống

có thể có lỗi.


Thời gian đăng: Oct-27-2021