Opis scentralizowanego układu smarowania olejem rozrzedzonym typu risistance

Układ smarowania typu risistance składa się z wtryskiwacza oleju, filtra, BB / VB / BE / BA i innego bloku dystrybucji oleju typu przelotowego,

złącze proporcjonalne, złącze miedziane i rura olejowa itp. W oparciu o różną objętość oleju w punktach smarowania, proporcjonalne złącza różnych

specyfikacje są wybrane. Smar dostawcy wtryskiwaczy oleju w określonym czasie i w określonej ilości, a zawór proporcjonalny służy do kontrolowania punktów smarowania, aby zrównoważyć ilość oleju i potrzebę w każdym z punktów smarowania w całym układzie


Czas publikacji: 16 września-2021