מערכת סיכה גריז מרוכזת פרוגרסיבית

תיאור מערכת שימון השומן המרוכז הפרוגרסיבי

מערכת שימון שומן מרוכזת פרוגרסיבית מורכבת ממסנן שמן, משאבת שימון שומן התנגדות (או משאבת שימון שומן מסוג פרוגרסיבי), המפיץ הפרוגרסיבי, אביזרי נחושת, צינורות וכו'.

 

תכונות המערכת

1, המערכת מאלצת הזרקת שמן לכל נקודת סיכה.

2, השמן מסופק במדויק וכמות השמן הנפלטת קבועה.

שאינו משתנה בכפוף לצמיגות והטמפרטורה של השמן.

3, מתג בדיקת המחזור יכול לנטר את מערכת הסיכה מחוץ לזרימה, ללא לחץ, חסימה

והדבקה וכו'.

4, כאשר יציאת הנפט של מפיץ כלשהו של המערכת אינה פועלת, אספקת שמן במחזוריות של המערכת

יכול להיות אשם.


זמן פרסום: 27 באוקטובר 2021