سیستم روانکاری متمرکز گریس پیشرونده

شرح سیستم روانکاری متمرکز گریس مترقی

سیستم روانکاری متمرکز گریس متشکل از فیلتر روغن، پمپ روغنکاری گریس مقاومتی (یا پمپ روغن کاری گریس نوع مترقی)، توزیع کننده مترقی، اتصالات مسی، لوله و غیره است.

 

ویژگی های سیستم

1، سیستم تزریق روغن را به هر نقطه روانکاری مجبور می کند.

2، روغن با دقت عرضه می شود و مقدار روغن خارج شده ثابت است.

که با توجه به ویسکوزیته و دما روغن تغییر نمی کند.

3، سوئیچ تست چرخه می تواند سیستم روانکاری را از جریان، خارج از فشار، مسدود کردن کنترل کند

و چسبیدن و غیره

4، هنگامی که خروجی روغن هر توزیع کننده سیستم کار نمی کند، تامین روغن سیستم را چرخه کنید

ممکن است مقصر باشد


زمان ارسال: اکتبر-27-2021