Progresivní systém centrálního mazání tukem

Popis progresivního systému centralizovaného mazání plastickým mazivem

Progresivní centralizovaný systém mazání tukem se skládá z olejového filtru, odporového tukového mazacího čerpadla (nebo progresivního tukového mazacího čerpadla), progresivního rozdělovače, měděné armatury, hadičky atd.

 

Vlastnosti systému

1, Systém nutí vstřikování oleje do každého mazacího bodu.

2, Olej je dodáván přesně a vypouštěné množství oleje je konstantní.

který se nemění v závislosti na viskozitě oleje a teplotě.

3, Spínač testování cyklu může monitorovat mazací systém mimo průtok, tlak, zablokování

a lepení atd.

4,Pokud nefunguje výstup oleje jakéhokoli distributora systému, vypněte přívod oleje do systému

může být chyba.


Čas odeslání: 27. října 2021